Hoa Sữa School

alt
alt

Restaurant operations

alt

Cooking techniques

alt

PROFESSIONAL SERVICES

Đào các tạo các bạn học viên nghiệp vụ lễ tân và hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm với các đơn vị nhà hàng, khách sạn cao cấp

Hoa Sữa School

JAPANESE

Nội dung đang cập nhật...

Hoa Sữa School

Hoàng Quốc Thiên

Cựu sinh viên Hàn Quôc

Nội dung đang cập nhật...

Hoa Sữa School

Vũ Minh Dũng

Sinh viên Oxford

Nội dung đang cập nhật...

Hoa Sữa School

Vũ Thu Huyền

Sinh viên Nhật Bản

Nội dung đang cập nhật...

Hoa Sữa School

Hoàng Quỳnh Anh

Sinh viên Anh

Nội dung đang cập nhật...

Hoa Sữa School

Vũ Thảo Linh

Sinh viên Úc

Nội dung đang cập nhật...

Hoa Sữa School

Trần Minh Khang

Sinh viên Canada

PICTURE - VIDEO

alt
alt
alt
alt
alt
Hoa Sữa School
Hoa Sữa School
Hoa Sữa School
Hoa Sữa School
Hoa Sữa School
Hoa Sữa School