Sứ mệnh giai đoạn 1997 :

« Tham gia vào chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam bằng cách dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn »

Trong giai đoạn này, với tên gọi đầu tiên là "Trường nữ công tư thục Hoa Sữa" được phép đào tạo nghề với chương trình đào tạo 12 tháng, do vậy số lượng nhân viên và học sinh hệ từ thiện (được miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, ăn, ở) phù hợp với nguồn thu từ các hệ thống nhà hàng - dịch vụ thực hành và sự hỗ trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

Sứ mệnh giai đoạn 2007:

« Tham gia vào chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam bằng cách dạy nghề và tạo việc làm cho các đối tượng có nhu cầu và có chính sách riêng cho từng đối tượng »

Do nhu cầu của học sinh Hoa Sữa sau khi tốt nghiệp cần bằng Trung cấp để đáp ứng yêu cầu xã hội, cùng với sự gia tăng của số lượng học sinh nên Trường nữ công tư thục Hoa Sữa được nâng cấp và đổi tên thành trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa. Ngoài các chương trình đào tạo dưới 12 tháng đã mở thêm các khóa học với thời gian đào tạo 24 tháng . Các nguồn thu trong giai đoạn đầu không đáp ứng đủ kinh phí đào tạo từ thiện (do chi phí đào tạo và ăn ở ngày càng tăng) đã mở khóa học cho người có nhu cầu cùng với nguồn thu từ các hệ thống nhà hàng - dịch vụ thực hành và sự hỗ trợ của tổ chức trong nước và quốc tế để tiếp tục duy trì chương trình đào tạo miễn phí cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Sứ mệnh giai đoạn 2012  đến nay:

«Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch. Tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát  triển kinh tế xã hội. Có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các đối tượng yếu thế»

Trong giai đoạn 2012 tiếp tục duy trì chương trình hỗ trợ thanh niên yếu thế. Thời điểm này trường Hoa Sữa gặp rất nhiều những thách thức. Từ năm 2014 đến nay, chúng tôi đã hoàn toàn tự chủ được mọi hoạt động của nhà trường và vẫn duy trì số lượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp (mở rộng và chỉnh sửa đối tượng trợ giúp). Năm 2016, trường tiếp tục tìm thêm nhiều phương án để ngày càng mở rộng và nâng cao số lượng học sinh được học nghề và tạo việc làm miễn phí.

Hoa Sữa mong muốn nhận được sự góp ý của các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế để ngày càng hoàn thiện các sứ mệnh mà nhà trường đã kiên định theo đuổi.

Mọi sự góp ý xin gửi về địa chỉ email: hoasuaschool@gmail.com / info@hoasuaschool.edu.vn