BAR - BARTENDER - REQUIREMENT - MODULE

BAR - BARTENDER - REQUIREMENT - MODULE

Contact us

Kỹ thuật Pha chế Bar - Đào tạo theo yêu cầu

 

- Thời gian đào tạo: từ 05 - 10 buổi

- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh, Cá nhân, Khách sạn, Nhà hàng, Danh nghiệp có nhu cầu học.

- Hồ  sơ : Không phải làm hồ sơ

- Học phí:  Tùy theo từng khóa học đăng ký

- Thời gian học:  Đào tạo theo yêu cầu của người học

* Bằng cấp: Cấp Chứng nhận nghề.

* Điện thoại tư vấn: 0243. 643 4731  hotline: 0904.724.968 (thầy Thanh) or 0987.499.786 (cô Thủy)

Nội dung chương trình đào tạo: Kỹ thuật pha chế các loại Sinh tố, Nước ép hoa quả, Caffe, Mocktail, Trà và Cocktail.

Learners evaluate